کد نمایندگی

002001

استان

بوشهر

شهرستان

بوشهر

آدرس

بوشهر ، میدان بهمنی ، آموزشگاه مهر آرا

کد شهر

077

شماره تلفن

33442236

نام مدیر نمایندگی

خانم پاشایی

شماره همراه

09376765954