نمایندگی های شهرستان، آکادمی تخصصی معماری تنها مسئول ارائه بسته های آموزشی و آزمون می باشند. برگزاری هرگونه کلاس در این نمایندگی ها، زیر مجموعه آکادمی تخصصی معماری نمی باشد.

 جهت دریافت اطلاعات بیشتر با شماره ٠٩١٢٠٠٣١٠٥٦ تماس حاصل نمایید.