مراحل آزمون:

ثبت نام :

زمان برگزاری آزمون

زمان ثبت نام آزمون

نوبت

14/12/1394

1394/10/ 15 لغايت 1394 /10/ 6

نوبت اول

7/8 /1395

1395/5/ 24 لغايت 1395 /5/ 30

نوبت دوم

 الف)  هر داوطلب بر اساس علاقه فقط می تواند در یک کد رشته امتحانی (متناسب با مدرک فارق التحصیلی ) ثبت نام و در امتحانات مربوط شرکت نماید.

امتحانات:

 تاریخ برگزاری آزمون : آزمون ورودی دکتری سال 1395 بر اساس برنامه زمانی پیش بینی شده ، انشاءالله  در صبح و بعدازظهر روز جمعه 14/12/1394 برگزار خواهد شد.

الف) سطح سوالات امتحانات اختصاصی حسب مورد در حد دانش و تجربیات فارغ التحصیل دوره کارشناسی و یا کارشناسی ارشد در هر رشته، مطابق فهرست برنامه های مصوب شورای عالی برنامه ریزی و براساس ضرایب جدول صفحه بعد و مواد امتحانی مندرج در دفترچه صورت می گیرد.

رشته های امتحانی گروه آزمایشی هنر:

رشته های مرتبط که فارغ التحصیلان آن می توانند در این کد رشته شرکت کنند.

مواد امتحانی

نام رشته امتحانی

کد

عمران با گرایش مهندسی و مدیریت ساخت

- مدیریت پروژه و ساخت

- معماری (کلیه گرایش ها)

- تکنولوژی معماری

- انرژی معماری

1.زبان انگلیسی

2.استعداد تحصیلی

3.مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل:

(نظریه ها و روش های مدیریت پروژه - فناوری های ساخت و سیستم های ساختمانی)

مدیریت پروژه و ساخت - معماری

- عمران - مهندسی و مدیریت ساخت

- عمران - مدیریت پروژه و ساخت

2501

رشته ها و گرایش های معماری

- تکنولوژی معماری

- انرژی معماری

1.زبان انگلیسی

2.استعداد تحصیلی

3.مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل : (مبانی نظری معماری - مبانی تکنولوژی معماری)

4.مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل : مبانی نظری پیشرفته - تکنولوژی معماری پیشرفته)

معماری

- معماری اسلامی

- رشته ها و گرایش های معماری

2502

 

ضریب مجموعه دروس تخصصی کارشناسی و کارشناسی ارشد

ضریب آزمون درس استعداد تحصیلی

ضریب آزمون درس زبان خارجی

کد رشته امتحانی

نام گروه آزمایشی

ردیف

تعداد

تا

از

4

1

1

6

2506

2501

هنر

5

 نحوه پذیرش:

الف) معرفی اولیه داوطلبان  :پس از برگزاری آزمون،کارنامه ای در اختیار داوطلبان قرار خواهد گرفت که داوطلبان مجاز به انتخاب رشته بر اساس آن اقدام به انتخاب رشته نموده و بر اساس کدرشته محل های انتخابی ،معرفی اولیه داوطلبان به صورت چند برابر، براساس 80 درصد نمره کل آزمون و 20 درصد معدل(60 درصد معدل تراز شده مقطع کارشناسی و 40 درصد معدل تراز شده کارشناسی ارشد )و با توجه به سهمیه داوطلب صورت خواهد گرفت.

ب)پذیرش نهایی داوطلبان: پذیرش نهایی از بین داوطلبان معرفی شده به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی بر اساس نتیجه آزمون کتبی و نتیجه مصاحبه(بررسی مدارک و یا هر روش دیگر مطابق آیین نامه های مربوط)اولویت کد رشته محل های انتخابی و ظرفیت اعلام شده صورت خواهد گرفت. شایان ذکر است گزینش نهایی آزمون بر اساس 30 درصد نمره آزمون کتبی و 70 درصد نمره مصاحبه انجام خواهد شد.