نام و کد رشته های دوره کارشناسی ناپیوسته به همراه نام و کد محل های دانشگاهی مجری

تذکر مهم: محل تشکیل کلاس کلیه رشته های واحد کرج (به جز رشته های علوم آزمایشگاهی دامپزشکی، آموزش و پرورس ابتدائی و چوب شناسی و صنایع چوب) در محل مرکز نظرآباد واقع در کیلومتر 18 بزرگراه تهران- قزوین، نظرآباد، علی آباد، خیابان نواب صفوی میباشد.

کد محل دانشگاهی

عنوان و کد رشته تحصیلی

بومی

جنس پذیرش

 

کد محل دانشگاهی

عنوان و کد رشته تحصیلی

بومی

جنس پذیرش

نام محل دانشگاهی

نام محل دانشگاهی

علمی کاربردی معماری 60209

112

واحد بروجرد

 

زن و مرد

151

واحد آبادان

 

زن و مرد

242

واحد بروجن

 

زن و مرد

399

واحد آذر شهر

 

زن و مرد

351

واحد بستان آباد

 

زن و مرد

546

واحد آستانه اشرفیه

 

زن و مرد

240

واحد بم

 

زن و مرد

260

واحد آیت الله آملی

 

زن و مرد

144

واحد بناب

 

زن و مرد

259

واحد ابرکوه

 

زن و مرد

286

واحد بندر انزلی

 

زن و مرد

207

واحد ابهر

 

زن و مرد

114

واحد بندرعباس

 

زن و مرد

121

واحد اراک

 

زن و مرد

393

واحد بندرگز

 

زن و مرد

119

واحد اردبیل

 

زن و مرد

299

واحد بوئین زهرا

 

زن و مرد

177

واحد اردستان

 

زن و مرد

146

واحد بوشهر

 

زن و مرد

160

واحد ارسنجان

 

زن و مرد

379

واحد بوکان

 

زن و مرد

103

واحد ارومیه

 

زن و مرد

215

واحد بهبهان

 

زن و مرد

145

واحد استهبان

 

زن و مرد

346

واحد بهشهر

 

زن و مرد

469

واحد اسدآباد

 

زن و مرد

342

واحد بیجار

 

زن و مرد

350

واحد اسکو

 

زن و مرد

131

واحد بیرجند

 

زن و مرد

282

واحد اسلام آباد غرب

 

زن و مرد

291

واحد بیضاء فارس

 

زن و مرد

238

واحد اسلامشهر

 

زن و مرد

287

واحد پارس آباد مغان

 

زن و مرد

175

واحد اصفهان (خوراسگان)

 

زن و مرد

460

واحد پارسیان

 

زن و مرد

245

واحد الیگودرز

 

زن و مرد

298

واحد پرند

 

زن و مرد

295

واحد اندیمشک

 

زن و مرد

102

واحد تبریز

 

زن و مرد

220

واحد اهر

 

زن و مرد

132

واحد تربت حیدریه

 

زن و مرد

106

واحد اهواز

 

زن و مرد

201

واحد تفت

 

زن و مرد

254

واحد ایلام

 

زن و مرد

247

واحد تفرش

 

زن و مرد

396

واحد ایلخچی

 

زن و مرد

159

واحد تنکابن

 

زن و مرد

457

واحد ایوان غرب

 

زن و مرد

167

واحد تویسرکان

 

زن و مرد

156

واحد بابل

 

زن و مرد

141

واحد تهران جنوب

˜

زن و مرد

221

واحد بافت

 

زن و مرد

340

واحد جاسب

 

زن و مرد

223

واحد بافق

 

زن و مرد

471

واحد جلفا

 

زن و مرد

182

واحد بجنورد

 

زن و مرد

344

واحد جویبار

 

زن و مرد

226

واحد بردسیر

 

زن و مرد

122

واحد جیرفت

 

زن و مرد

کد محل دانشگاهی

عنوان و کد رشته تحصیلی

بومی

جنس پذیرش

 

کد محل دانشگاهی

عنوان و کد رشته تحصیلی

بومی

جنس پذیرش

نام محل دانشگاهی

نام محل دانشگاهی

158

واحد چالوس

 

زن و مرد

264

واحد سلماس

 

زن و مرد

386

واحد خامنه

 

زن و مرد

128

واحد سمنان

 

زن و مرد

392

واحد خدابنده

 

زن و مرد

462

واحد سمیرم

 

زن و مرد

213

واحد خلخال

 

زن و مرد

110

واحد سنندج

 

زن و مرد

262

واحد خمین

 

زن و مرد

279

واحد سواد کوه

 

زن و مرد

224

واحد خورموج

 

زن و مرد

203

واحد سیرجان

 

زن و مرد

137

واحد خوی

 

زن و مرد

104

واحد شاهرود

 

زن و مرد

168

واحد داراب

 

زن و مرد

394

واحد شاهین شهر

 

زن و مرد

525

واحد داریون

 

زن و مرد

195

واحد شبستر

 

زن و مرد

142

واحد دامغان

 

زن و مرد

204

واحد شوشتر

 

زن و مرد

334

واحد دره شهر

 

زن و مرد

210

واحد شهربابک

 

زن و مرد

165

واحد دزفول

 

زن و مرد

139

واحد شهرری

 

زن و مرد

290

واحد دشتستان

 

زن و مرد

252

واحد شهر قدس

 

زن و مرد

495

واحد دلیجان

 

زن و مرد

133

واحد شهرکرد

 

زن و مرد

250

واحد دماوند

 

زن و مرد

163

واحد شیراز

 

زن و مرد

248

واحد دورود

 

زن و مرد

281

واحد صحنه

 

زن و مرد

318

واحد دولت آباد

 

زن و مرد

390

واحد صوفیان

 

زن و مرد

183

واحد دهاقان

 

زن و مرد

532

واحد صومعه سرا

 

زن و مرد

414

واحد رامسر

 

زن و مرد

229

واحد طبس

˜

زن و مرد

117

واحد رشت

 

زن و مرد

256

واحد عجب شیر

 

زن و مرد

194

واحد رفسنجان

 

زن و مرد

184

واحد علی آباد کتول

 

زن و مرد

275

واحد رودسر

 

زن و مرد

134

واحد فسا

 

زن و مرد

113

واحد رودهن

 

زن و مرد

395

واحد فومن و شفت

 

زن و مرد

109

واحد زاهدان

 

زن و مرد

135

واحد فیروز کوه

 

زن و مرد

288

واحد زرقان

 

زن و مرد

107

واحد قائم شهر

 

زن و مرد

211

واحد زرند

 

زن و مرد

302

واحد قروه

 

زن و مرد

528

واحد زرندیه

 

زن و مرد

214

واحد قزوین

 

زن و مرد

138

واحد زنجان

 

زن و مرد

217

واحد قشم

 

زن و مرد

208

واحد ساری

 

زن و مرد

284

واحد قیام دشت (تهران شرق)

 

زن و مرد

251

واحد سپیدان

 

زن و مرد

152

واحد کازرون

 

زن و مرد

124

واحد سراب

 

زن و مرد

 

116

واحد کاشان

 

زن و مرد

278

واحد سروستان

 

زن و مرد

 

212

واحد کاشمر

 

زن و مرد

271

واحد سقز

 

زن و مرد

 

108

واحد کرمان

 

زن و مرد

کد محل دانشگاهی

عنوان و کد رشته تحصیلی

بومی

جنس پذیرش

 

کد محل دانشگاهی

عنوان و کد رشته تحصیلی

بومی

جنس پذیرش

نام محل دانشگاهی

نام محل دانشگاهی

192

واحد کرمانشاه

 

زن و مرد

246

واحد نقده

 

زن و مرد

276

واحد کلیبر

 

زن و مرد

311

واحد تکا

 

زن و مرد

347

واحد کمیجان

 

زن و مرد

239

واحد نور

 

زن و مرد

149

واحد گچساران

 

زن و مرد

292

واحد نورآباد ممسنی

 

زن و مرد

173

واحد گرگان

 

زن و مرد

539

واحد  نوشهر

 

زن و مرد

391

واحد گرمی

 

زن و مرد

209

واحد نی ریز

 

زن و مرد

274

واحد گنبدکاووس

 

زن و مرد

130

واحد نیشابور

 

زن و مرد

155

واحد لارستان

 

زن و مرد

143

واحد ورامین

 

زن و مرد

243

واحد لامرد

 

زن و مرد

348

واحد  ورزقان

 

زن و مرد

202

واحد لاهیجان

 

زن و مرد

338

واحد  هادی شهر

 

زن و مرد

484

واحد لنگرود

 

زن و مرد

267

واحد  هرند

 

زن و مرد

191

واحد ماهشهر

 

زن و مرد

388

واحد هریس

 

زن و مرد

200

واحد محلات

 

زن و مرد

301

واحد هشترود

 

زن و مرد

147

واحد مراغه

 

زن و مرد

494

واحد هشتگرد

 

زن و مرد

125

واحد مرند

 

زن و مرد

171

واحد همدان

 

زن و مرد

198

واحد مرودشت

 

زن و مرد

400

واحد هیدج

 

زن و مرد

537

واحد مریوان

 

زن و مرد

120

واحد یاسوج

 

زن و مرد

178

واحد مسجد سلیمان

 

زن و مرد

513

مرکز  آستانه

 

زن و مرد

263

واحد مشکین شهر

 

زن و مرد

516

مرکز اهرم

 

زن و مرد

111

واحد مشهد

 

زن و مرد

519

مرکز بهار

 

زن و مرد

196

واحد ملایر

 

زن و مرد

413

مرکز بهرمان

 

زن و مرد

300

واحد ملکان

 

زن و مرد

470

مرکز تسوج

 

زن و مرد

297

واحد ممقان

 

زن و مرد

566

مرکز سردرود

 

زن و مرد

166

واحد مهاباد

 

زن و مرد

609

مرکز شال

 

زن و مرد

479

واحد مهدی شهر

 

زن و مرد

496

مرکز شیرگاه

 

زن و مرد

316

واحد مهریز

 

زن و مرد

534

مرکز قادرآباد

 

زن و مرد

249

واحد میاندوآب

 

زن و مرد

458

مرکز قصر شیرین

 

زن و مرد

218

واحد میانه

 

زن و مرد

536

مرکز کوارفارس

 

زن و مرد

205

واحد میمه

 

زن و مرد

599

مرکز گالیکش

 

زن و مرد

333

واحد مینودشت

 

زن و مرد

574

مرکز گمیشان

 

زن و مرد

176

واحد نائین

 

زن و مرد

550

مرکز لشت نشاء- زیباکنار

 

زن و مرد

150

واحد نجف آباد

 

زن و مرد

464

مرکز محمود آباد

 

زن و مرد

289

واحد نطنز

 

زن و مرد