تحلیل شماره 1
پایین ترین میانگین وزنی کل افراد زیر 100، 53 درصد بوده است.
پایین ترین میانگین وزنی کل افراد زیر 20، 61 درصد بوده است.
تحلیل درصد های درس زبان در کنکور ارشد معماری سال :95


میانگین درس زبان رتبه های زیر 100 امسال 67.6 درصد بوده است.
رتبه ی 32 که زبانشو 35 زده بوده میانگین وزنی درسای دیگش 64 درصد بوده.
رتبه ی 84 که زبانشو 43 زده بوده میانگین وزنی درسای دیگش 58 درصد بوده.


نتیجه گیری:

زبان خیلی مهمه و تقریبا همه ی رتبه های زیر 100 امسال 60 به بالا زدن. اما اوناکه 30-40 زدن هم زیر 100 شدن اما درصدای دیگشون رو خیلی بالا زدن.. البته لازم به ذکر هست که پارسال زبان خیلی خوب بود سوالاش مخصوصا در قسمت درک مطلب که شاید با زبان متوسط هم میشد تا 40 درصد رو راحت زد.

 


منتظر تحلیل های دیگه هم باشین.
حامد ایرانشاهی

کارنامه رتبه 32 به درخواست شما.
کارنامه رتبه 84 به درخواست شما.

تحلیل شماره 2

تحلیل درصد های درس فن ساختمان در کنکور ارشد معماری سال :95

میانگین درس فن ساختمان رتبه های زیر 100 امسال 63.6 درصد بوده است.
میانگین درس فن ساختمان رتبه های زیر 20 امسال 68 درصد بوده است.
رتبه ی 97 که فن ساختمانش رو 54 زده بوده میانگین وزنی درسای دیگش 55 درصد بوده.
رتبه ی 58 که فن ساختمانش رو 53 زده بوده میانگین وزنی درسای دیگش 60 درصد بوده.

نتیجه گیری:

در درس فن ساختمان بیشتر داوطلبای خوب (زیر 100) تونستن 60 درصد بزنن و حتما میتونید حدس بزنید که این درصد ها مربوط به سیستم های ساختمانی هست. امسال سرمایه گذاری رو عناصر مخصوصا عناصر نوین (کتاب های جدید دکتر گلابچی) هم میتونه کمک کنه به فن ساختمان. تنظیم و تاسیسات و مصالح چون مشخص نیست از کجا سوال میاد به سوالای ساده و مفاهیم ساده اکتفا کنید و زیاد به اون نکاتی که متوجه نمیشید گیر ندید.