تعداد شرکت کننده مجموعه معماری: 1208

درصد های رتبه 1 معماری از شهر بوشهر
زبان عمومی و تخصصی: 68.88
فن ساختمان: 58.88
تاریخ معماری: 57.77
درک معماری: 45
درک منظر: 65

درصد های رتبه 2 معماری از شهر تهران
زبان عمومی و تخصصی: 73.33.1
فن ساختمان: 60
تاریخ معماری: 61.1
درک معماری: 43.33
درک منظر: 45

درصد های رتبه 3 معماری از خلخال
زبان عمومی و تخصصی: 44.4
فن ساختمان: 68.88
تاریخ معماری: 50
درک معماری: 66.66
درک منظر: 23.33

 نتيجه آزمون آزمايشي رتبه 1 گرایش مدیریت پروژه به شرح زير است:
(از تهران)

کارنامه دروس:

زبان عمومي و تخصصي:36.67 %
ايستايي و فن ساختمان:67.78 %
مديريت کارگاهي:78.67 %
مواد و مصالح:24.00 %
سيستمهاي ساختماني:.00 %
طراحي فني و اجزا:.00 %
تنظيم و تاسيسات ساختمان:.00 %
وضعيت گرايش ها:

رتبه در مديريت پروژه و ساخت:1

 

نتيجه آزمون آزمايشي رتبه 1 گرایش تکنولوژی به شرح زير است:
(از تهران)

کارنامه دروس:

زبان عمومي و تخصصي:75.77 %
ايستايي و فن ساختمان:82.22 %
مديريت کارگاهي:00 %
مواد و مصالح:00. %
سيستمهاي ساختماني:. 57.33 %
طراحي فني و اجزا:77.33 %
تنظيم و تاسيسات ساختمان:.00 %
نتيجه آزمون آزمايشي رتبه 1 گرایش انرژی معماری به شرح زير است:
(از تهران)

کارنامه دروس:

زبان عمومي و تخصصي:68.88 %
ايستايي و فن ساختمان:55.55 %
مديريت کارگاهي:00 %
مواد و مصالح:00. %
سيستمهاي ساختماني:. 57.33 %
طراحي فني و اجزا:44.33 %
تنظيم و تاسيسات ساختمان:.72 %

کارنامه رتبه یک

فراوانی درصد زبان در این آزمون نشون میده زبان سطح متوسطی داشته و 45 درصد داوطلبا تونستن به درصد معقول بالای 30 برسن. البته درصد 84 هم داشتیم که بالاترین درصد بوده

 

بالابودن فراوانی درصد در فن تا مرز 60-70 نشون میده بالای 50 بودن در این درس یک ضرورته اما بالابردنش به 70 و بیشتر کار آسونی نیست

این آزمون تاریخ خیلی سخت بود. جوری که 80 درصد بچه ها زیر 30 درصد زدن. عوض شدن منابع و آشنا نبودن داوطلبا با منابع جدید و هم جدی شروع نکردن اونا برای این درس حفظی و مهم میتونه دلیل این موضوع باشه

تا 30 رسوندن درصد درک معماری در این آزمون مد نظر ما بود که باز هم بعضی ها نتوستن به مهم دست پیدا کنن. یادتون باشه در درس درک وقتی 100 درصد رو گزینه ای مطمین شدید بزنیدش

درس درک عمومی منظر اما پایین ترین میانگین رو داشت. به نظر من بیشترین دلیلش این بود که کسی هنوز شروع نکرده این درس رو.. اگر کارنامه رتبه یک و دو رو نگاه کنید میبینید که 20 درصد درک منظر باعث برتری بوده