ارتباط با ادمین : 

memarico1@

کانال آکادمی تخصصی معماری

https://t.me/academymemari

کانال تخصصی نرم افزار های معماری:

https://telegram.me/joinchat/BLdR5D8rBFF5jfcFtINsXA

کانال نظام مهندسی:

https://t.me/memar_nezam

کانال دکتری:

https://telegram.me/joinchat/DI3Rhj924cww0kftY492Fw

کانال کاردانی به کارشناسی:

https://telegram.me/joinchat/BbjzPT8baAAio0C_SH8pnQ

کلاس آنلاین كارداني به كارشناسي 

https://cafetadris.com/memari/66-

کانال کارشناسی ارشد معماری:
https://telegram.me/joinchat/BjnPITv0NbVqgnJH3I-FsA

کانال کارشناسی ارشد هنرهای ساخت:

https://telegram.me/joinchat/BjnPIUA5A3o2VzHbo_D4GQ

کانال اسکیس معماری:

https://t.me/SketchIdea