ما به این مملکت مدیونیم ...
مهندسان، پیاده‌نظام بشریت‌اند و باید راه را برای حرکت جوامع به جلو باز کنند.
کسانی که به تحصیلات دانشگاهی می‌پردازند باید به رسالت خودآگاه باشند و متعهدانه به کار بپردازند و در عین آنکه برای تأمین شرایط بهتر زندگی و کار دیگران تلاش می‌کنند خود را هم فراموش نکنند، زیاده‌خواه نباشند و انتظار قدرشناسی هم نداشته باشند.
ما به این مملکت مدیونیم زیرا برای ایجاد تمام امکاناتش، فرد فرد ملت زحمت‌کشیده‌اند.

زنده‌یاد دکتر مهدی قالیبافیان