یکی از بالاترین نمرات کشوری در ازمون طراحی از دانشجویان آکادمی تخصصی معماری بودند .

خانم مهندس سهیلا خیری با نمره ۳۷ در ازمون طراحی پذیرفته شدند.

به علاوه ایشون در دوره نظارت و اجرا موسسه آکادمی تخصصی معماری شرکت کردند و در این آزمون نیز موفق شدند