محتوای دوره

1-    آموزش دستورالعمل ضوابط کنترل نمای ابنیه در محدوده شهری بر طبق بخشنامه نماسازی شهرداری مناطق (الزامات)

2-    آموزش دستورالعمل ضوابط کنترل نمای ابنیه در محدوده شهری بر طبق بخشنامه نماسازی شهرداری مناطق (اقدامات)

3-    آموزش اصول زیبایی شناسی طراحی نمای مطلوب (توصیه ها)

4-    آشنایی با مصالح رایج در طراحی نما

5-    آشنایی با نکات اجرایی و ساخت نما

6-      آشنایی با معیارهای مهم جهت انتخاب نمای برتر طبق ضوابط کنترل نما

7-    آشنایی با مدارک و مستندات لازم جهت بررسی نما

8-    نحوه تنظیم قرارداد با مالک و وقوانین اجرایی تخلف در اجرا نما

9-    کارگاه دو روزه نحوه ارائه طرح نما به کمک نرام افزار سه بعدی (مکس و وری)

10-    پروژه نهایی

  ویژگی های منحصر به فرد دوره

1-    ارائه جزوه رایگان راهنمای بررسی نقشه ها و مدارک نمای ساختمان ها جهت صدور پروانه ساختمان

2-    ارائه چک لیست طراحی و کنترل نما

3-    طراحی 0 تا 100 نما به کمک نرم افزار های مکس و وری از مدلسازی تا رندر نهایی

4-    ارائه فایل های کمکی از جمله

1-    فایل word و ppt  فرمت آلبوم نما

2-    فایل jpg نماهای برتر مناطق

3-    فایل تکسچر متریال آجر نماچین

4-    آبجکت مدلسازی نما در نرم افزار سه بعدی

5-    انجام تمرین های متنوع بر اساس مطالب آموزشی کلاس

6-     روش های مختلف ارزشیابی پیشرفت  دواطلب

7-    ارائه پروژه پایانی هنرجویان به کمیته نمای شهرداری و تجربه کرکسیون طرح در کمیته نما

8-    ارائه مدرک.....از ....