نشست رايگان آشنایی با آزمون نظام مهندسی معماری  بايدها و نبايد ها و ضوابط درباره آزمونهاي نظارت ،اجراو طراحي معماري سازمان نظام مهندسي ساختمان. 

زمان : سه شنبه   ۱۱ تیر ماه

  ساعت ۱۷ تا ۱۹

برای اطلاعات بیشتر به کانال نطام مهندسی به آیدی @memar_nezam  مراجعه کنید.