رتبه ی خودتو حدس بزن

لطفا قبل از پر کردن فرم به نکات زیر توجه کنید.
۱- در صورتیکه رتبه تخمین زده شده توسط داوطلب درست باشد مبلغ ۵ میلیون تومان به داوطلب به عنوان هدیه داده می شود.
۲- در صورتیکه رتبه تخمین زده شده با رتبه ی شما تا ۵ رتبه فاصله داشته باشد مبلغ ۲۰۰ هزار تومان تخفیف در کارگاه نهایی اسکیس تهران به شما هدیه داده می شود.
۳- معیار، رتبه در کارنامه مرحله ی اول شما و رتبه بدون سهمیه (رتبه سمت چپ در کارنامه) است.
۴- هر داوطلب فقط یک بار میتواند فرم رل پر کند و اگر اسم و یا شماره ای با دو تخمین رتبه وجود داشته باشد تخمین داوطلب باطل است.

 
    نام :   نام خانوادگی
    شماره موبایل :    گرایش :
     استان :   رتبه تخمینی :
     کد امنیتی :