قرعـه کشـی
کاربر گرامی، لطفاً برای شرکت در قرعه کشی آکادمی تخصصی فرم زیر را پر کنید و شماره موبایل دوستان خود را نیز وارد کنید.
به منظور تقدیر از افرادی که دوستان خود را در قرعه کشی ثبت نام کرده اند، اگر فرد معرفی شده برنده ی هدیه شود، هدیه ای به میزان نیمی از آن جدا از هدیه اصلی، به فرد معرفی کننده تعلق می گیرد.
   نام و نام خانوادگی :   موبایل :
  آدرس ایمیل :

دوستان معرفی شده توسط شما

    موبایل 1 :     موبایل 2 :
    موبایل 3 :     موبایل 4 :
    موبایل 5 :     موبایل 6 :
    موبایل 7 :     موبایل 8 :
    موبایل 9 :     موبایل 10 :
    موبایل 11 :     موبایل 12 :
    موبایل 13 :     موبایل 14 :
    موبایل 15 :     موبایل 16 :
    موبایل 17 :     موبایل 18 :
    موبایل 19 :     موبایل 20 :
  کد امنیتی :